Huixin greenhouse

Contact Us
Contact Us

    Huixin Metal Products Co., Ltd                    The 5 of No. 105, Shiyu Road,
                         Tianyi, Dongchong,
                         Nansha, Guangzhou,
                         Guangdong,
                         China

             
        +86 18680227848   
             
           
          +86 18688874574

             
       sales@huixin-greenhouse.cn
 

 

 
Message
If you have any suggestions or question for us.Please contact us.
*
*
*
*
*